Kategoria: Wisdom

Świat jest taki, jakim go widzisz.

Wszystko zależy od tego, jak na niego patrzysz. Przez różowe oku­lary, jak różowa pan­tera, czy może dla cie­bie jest on szary nawet przez różowe okulary?

To nie wspólne picie wódki nas połączy.

Znamy się, pili­śmy razem wódkę — takie rze­telne zapew­nie­nia można nie raz usły­szeć w życiu. Czy w takim razie wspólne picie wódki zbliża ludzi? Bez­po­śred­nio nie, ale opiera się na takim mecha­ni­zmie, który już to robi.

Eksperyment Mischela

Czyli prze­pro­wa­dza­nie eks­pe­ry­men­tów na dzie­ciach, aby zoba­czyć co wspól­nego mają ze sobą cukierki i dalekowzroczność.

Jaki jest świat, każdy widzi.

Żyjemy w naprawdę nie­złym świe­cie. Dajmy się jed­nak na chwilę ponieść wyobraźni i wyobraźmy sobie, że tak jest gorzej. O wiele gorzej.

Prolog

Bo każda histo­ria ma swój początek.