Posty z tagami: ateizm

10 tekstów, które usłyszy każdy ateista

Nudne i wtórne kaza­nia co nie­dzielę to pestka. Jako ate­ista od lat muszę wysłu­chi­wać i czę­sto odpo­wia­dać na te same zarzuty. Nie tylko w niedzielę.

Moda na egzorcyzmy

Nasze pań­stwo bie­rze się poważ­nie za obronę wewnętrzną przed wro­giem. Ja wyprze­dzi­łem epokę, będąc na spo­tka­niu z egzor­cy­stą parę lat temu. Dia­beł chce nas znisz­czyć Dnia 10 kwiet­nia na Kra­kow­skim przed­mie­ściu zostały odpra­wione egzor­cy­zmy KLIK. W końcu ze złymi duchami nie…