Posty z tagami: disco

Disco Polo tatuażu

Pomimo, że pierw­sze zna­le­zi­ska tatu­aży są dato­wane na 6000 B.C. to w sku­tek róż­nych zaszło­ści histo­rycz­nych i oby­cza­jo­wych, wiele ludzi ma do nich nega­tywne nastawienie.

Przyśpiewka bylejaka o bylejakości Polaka.

Jeżeli spo­dzie­wa­li­ście się spa­ra­fra­zo­wa­nego Kacz­mar­skiego, to muszę was zawieść. Jak sami o sobie mówią Cho­pin Pava­rotti Key­bo­ardu i Kar­dio­log Mikrofonu.