Posty z tagami: egzorcyzmy

Moda na egzorcyzmy

Nasze pań­stwo bie­rze się poważ­nie za obronę wewnętrzną przed wro­giem. Ja wyprze­dzi­łem epokę, będąc na spo­tka­niu z egzor­cy­stą parę lat temu. Dia­beł chce nas znisz­czyć Dnia 10 kwiet­nia na Kra­kow­skim przed­mie­ściu zostały odpra­wione egzor­cy­zmy KLIK. W końcu ze złymi duchami nie…