Posty z tagami: eksperyment

Kuchnia eksperymentalna

Gdzieś obok nas ist­nieje inny świat. Obcy, odle­gły, choć znaj­duje się tuż za rogiem.

Eksperyment Mischela

Czyli prze­pro­wa­dza­nie eks­pe­ry­men­tów na dzie­ciach, aby zoba­czyć co wspól­nego mają ze sobą cukierki i dalekowzroczność.