Posty z tagami: kuźniar

Polaki, Biedaki, Kuźniaraki

Ktoś względ­nie sławny napi­sał w inter­ne­cie parę słów pod­cho­dzą­cych pod kate­go­rię #cebu­la­de­als? No to czas rwać wątrobę, wyłu­pić śle­pia i kąsać po łyd­kach, póki tru­chło ciepłe.