Posty z tagami: nieznajomi

Nieznani znajomi

Każdy ma takich ludzi. Wiemy o nich wystar­cza­jąco, by byli naszymi zna­jo­mymi, ale o wiele za mało przez co są nie­znani. Nie utrzy­mu­jemy kon­taktu, bo niby o czym mie­li­by­śmy rozmawiać?