Posty z tagami: pokahontaz

Pezet — Radio Pezet

Posta­no­wi­łem dać szanse temu Panu. W końcu podobno każdy zasłu­guje na szansę.