Posty z tagami: szaleństwo

Względność szaleństwa

Jestem sza­lony, bo porwa­łem się na wyjazd z bile­tem w jedną stronę na drugi koniec świata. Tylko, że nie w swo­ich oczach.

Sam na sam z szaleństwem

Zawsze ota­czają nas dziwni ludzie. Tylko my jeste­śmy ostat­nią ostoją nor­mal­no­ści w tym zwa­rio­wa­nym świecie.