Posty z tagami: tatuaż

Nie dziara zdobi człowieka

Wbrew pozo­rom nie jest to wpis o tym, że tatuaż nie czyni z nas kry­mi­na­li­sty, tylko o tym co ja sobie wydzia­ra­łem, co to zna­czy i co o tym myślę.

Disco Polo tatuażu

Pomimo, że pierw­sze zna­le­zi­ska tatu­aży są dato­wane na 6000 B.C. to w sku­tek róż­nych zaszło­ści histo­rycz­nych i oby­cza­jo­wych, wiele ludzi ma do nich nega­tywne nastawienie.