Czym się różni seks od klocków lego?

Nie wiesz? Powi­nie­neś dalej bawić się klockami.

ChristzMack

Choć jak widać na załą­czo­nym obrazku może mieć coś wspólnego.

Social media

W miarę roz­woju cywi­li­za­cji roz­wija się moż­li­wość komu­ni­ka­cji, głów­nie w inter­ne­cie. Jak widać na załą­czo­nym obrazku nie­któ­rzy robią z niej poży­tek. Jeden mały wpis na twit­te­rze, stał się akcją marketingową.

Sama akcja bar­dzo pozy­tywna. Dla niej to nie jest żaden pro­blem, bo lodów już się naro­biła w życiu, a lego zawsze spoko. No i nie można zapo­mnieć o rado­ści budow­ni­czego zwy­cięzcy. Radość więk­sza niż z odpa­ko­wy­wa­nia nowego pudełka klocków.

O kurde, ona jest młod­sza ode mnie, a fil­mo­gra­fie ma dość obszerną.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.