Posty z tagami: melina

Brzydkie słowa

Sa takie słowa, któ­rych wypo­wia­da­nie skut­kuje gęsią skórką, bruzdą doty­kową, koła­ta­niem serca, skur­czem żołądka i mar­sko­ścią wątroby. Z powo­dów zdro­wot­nych sta­ram się ich uni­kać. Temat inspi­ro­wany sta­rym pomy­słem Kasi Gan­dor. No to lecimy, słowa któ­rych nie lubię, bo źle brzmią: Kon­ku­bina Jed­nak nie…