Posty z tagami: ryby

Mój stary to fanatyk wędkarstwa

Nie, mój nie jest. Jed­nak ser­wuję tę, jakże pyszną pastę na swoim blogu, gdyż oka­zuje się, że sporo ludzi prze­by­wało w inter­ne­cie w innych miej­scach niż ja.

Chorwacja Autostopem #4 — Żarcie

O co można zapy­tać się osobę wra­ca­jącą z obcego kraju? Naj­cie­kaw­sze są infor­ma­cje doty­czące jedze­nia, picia, tudzież innych hedo­ni­stycz­nych zacho­wań. Wszak czło­wiek to zwierzę.