Posty z tagami: start

Nieważne jak zaczynasz, ważne…

Dziś week­en­dowa prze­rwa od pisa­nia rela­cji z podróży. Tak mnie aku­rat naszło, żeby napi­sać parę słów o rów­nie waż­nej, co igno­ro­wa­nej kwestii.