Zimowe wyzwanie fotograficzne — zdjęcia

Dziś ostatni dzień, oczy­wi­ście robię wszystko na ostat­nią chwilę. Zbiór faj­nych zdjęć, jakie udało mi się zro­bić w trak­cie wyzwa­nia fotograficznego.

Jeżeli ktoś nie wie o co cho­dzi, to może spraw­dzić TUTAJ.

2. Kubek — wspa­niały napój na prze­zię­bie­nia. Odświe­ży­łem wpis nowymi zdjęciami

kubek

3. Pło­mień — zabawa cie­niem zawsze spoko

plomien

5. Na okrą­gło — sko­ja­rze­nie nie jest zaskakujące

na okraglo

6. W bieli — fol­low the white rabbit

w bieli

8. Tylko zimą — w lecie nie pojeździsz

tylko zima

9. Kształty — nie­dawno otwo­rzyli ten budy­nek i teraz te ostro­słupy świecą się na kolo­rowo. Muszę zro­bić update

ksztalty

12. Cicho sza — gło­śni­kowi się umarło

cicho sza

13. Błysk — mkną­cego tramwaju

blysk

14. Na tale­rzu — kur­czak pier­do­lony. Nie mie­ścił się na talerzu

na alerzu

15. Płatki — je się je, czy nie?

platki

16 Przytul(m)nie — maskotka naj­przy­tul­niej­sza. Pukel

przytulnie

17. W dro­dze — ładne dworce są ładne

w drodze

18. Poczuj

poczuj

19. Bez pośpiechu

bez pospiechu

20. Na blo­go­wi­gi­lii. Innym przy­jem­no­ściom nie robi­łem zdjęć.

przyjemnosci

21. Detal — Pasek do butów, kra­wat do skar­pet, a spinki do zegarka. Detale

detal

22. Odświęt­nie — prócz świąt nie jem cze­ko­la­do­wych mikołajów

odswietnie

23. Czer­wie­nie — u mnie na melinie

czerwienie

24. Do twa­rzy — a to z lupą spe­cjal­nie dla Janka z bloga Stay­fly

do twarzy

25. Cho­inka — zaska­ku­jąco jest to zdję­cie choinki

choinka

26. Na zewnątrz — tu troszkę oszu­ka­łem, bo zdję­cie zro­bione nie­długo przed ogło­sze­niem wyzwa­nia. Nie zro­bi­łem jed­nak nic lepiej odda­ją­cego kategorię

na zewnatrz

27. Sku­pie­nie — teraz potrzeba go najwięcej

skupienie

28. Ludzie — cienie

ludzie

29. Ślady

slady

30. Drobne przy­jem­no­ści — choć nie­któ­rzy mówią na to niebo perfekcjonistów

male przyjemnosci

Cał­kiem nieźle.

Bądź na bieżąco z wpisami na moim blogu! Polub na Facebooku, napisz na Twitterze, zobacz na Instagramie i przeglądaj na RSS.

 • dan­ce­wi­th­the­ca­mera

  Chyba zna­la­złam mojego fawo­ryta w tym wyzwa­niu. A na pewno jed­nego z kilku fawo­ry­tów. Bar­dzo fajne zdję­cia — mają kli­mat. Super inter­pre­ta­cje narzu­co­nych tema­tów. Faj­nie, że nie tylko kobiety wzięły udział w tym wyzwaniu! 🙂

  • http://www.zdzislaw.in/ Zdzi­slaw

   Dzięki za miłe słowo i pozdrawiam 😉

 • http://machinanotatkuje.pl/ Jan Machyń­ski

  Naj­ład­niej­sze zdję­cia to „W bieli” oraz „Na okrągło” 🙂

  • http://www.zdzislaw.in/ Zdzi­slaw

   Hej,
   Witam nowego fol­lo­wersa 🙂 Cie­szę się, żę się podoba i zapra­szam do roz­gosz­cze­nia się.

 • http://anjafoto.blogspot.com/ An Ja

  Gra cieni — super, gra­tu­luję wyróż­nie­nia 🙂 ale i cho­inka rewe­la­cja, coś naprawdę ory­gi­nal­nego w tema­cie.
  A naj jest dla mnie nr 23! Zdję­cie bar­dzo w moim stylu, fla­ko­nik z kwia­tami stoi dokład­nie tam gdzie powi­nien i nadaje zdję­ciu mega smaku, do tego ta kolorystyka… 🙂

  • http://www.zdzislaw.in/ Zdzi­slaw

   Tak! Też uwa­żam 23 za naj­lep­sze zdję­cie z całej kom­pi­la­cji.
   Cie­szę się, że się podoba, pozdrawiam.

 • http://na-wrzosowisku.blogspot.com/ Anna Monika

  noo fajne fajne:) tram­waj i na okrą­gło jak dla mnie najlepsze:D M.

 • http://www.glupieserce.pl/ głu­pie serce

  Tram­waj, płatki, dwo­rzec… a nie.. w sumie to cała reszta też, świetne uję­cia 😉 gratuluję 😉

  Magda.